Fotografii de Cristina Nichituş Roncea: Viata de pescar in insula Eghina. A fisherman’s day in Aegina Island.

November 18, 2015 In Fotografii de Cristina Nichituş